Vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Vốn lưu động (working capital) là khái niệm kế toán dùng để chỉ tài sản lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp . Những tài sản này thường quay vòng (luân chuyển) khá nhanh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nó bao gồm nguyên liệu, sản phẩm dở dang, tồn kho hay dự trữ thành phẩm, tài khoản cần thu và tiền mặt trừ các khoản nợ lưu động.
Sự gia tăng quy mô hoạt động kinh doanh nhìn chung làm tăng mức nợ của doanh nghiệp và vì vậy cũng làm tăng số vốn luân chuyển cần thiết. Nếu doanh nghiệp giảm được thời gian từ lúc thanh toán tiền mua nguyên liệu đến khi chuyển chúng thành sản phẩm, bán đi và thu được tiền mặt từ khách hàng, thì nó cũng giảm được mức vốn luân chuyển cần thiết.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
img

Cách tính vốn lưu động

Công thức đơn giản tính vốn lưu động là lấy Tài sản hiện tại trừ nợ ngắn hạn.

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

Nếu tài sản hiện tại mà nhỏ hơn Nợ ngắn hạn thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang thiếu hụt vốn lưu động và cần bổ sung vốn cho việc hoạt động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp qua các hình thức như vay vốn, bổ sung vốn chủ sở hữu hoặc huy động từ thị trường trái phiếu, cổ phiếu.

Nguồn hình thành vốn lưu động

Vốn điều lệ Vốn lưu động được tạo nên từ nguồn vốn điều lệ ban đầu hoặc vốn điều lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Vốn tự bổ sung vốn lưu động do doanh nghiệp tự bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh như tái đầu tư lợi nhuận doanh nghiệp.

Vốn liên doanh, liên kết Vốn lưu động được tạo nên từ vốn góp liên doanh của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh.

Vốn huy động từ thị trường thông qua việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu

Vốn đi vay Vốn lưu động được vay từ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,…

Vay vốn lưu động qua Instant

Từ tháng 7/2018, Instant hợp tác cùng Công ty CP MISA - đơn vị cung cấp phầm mềm kế toán MISA SME.NET và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK) mang đến cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) sản phẩm vay vốn lưu động online dành cho doanh nghiệp.

Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường hướng đến phục vụ doanh nghiệp SMEs bổ sung vốn kinh doanh không cần dùng tài sản đảm bảo, giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho chu kì kinh doanh sắp tới.

Đăng kí vay ngay trên phần mềm kế toán MISA SMEs

Hồ sơ có sẵn, trích xuất từ MISA, hoàn thiện trong 5 phút

Phê duyệt ngay trong ngày, giải ngân ngay sau khí HĐ tín dụng

Phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp từ thương mại đến sản xuất, xây lắp

Hạn mức tối đa 4 tỷ đồng, không yêu cầu thế chấp tài sản

Vui lòng để lại thông tin liên hệ để chúng tôi trực tiếp hỗ trợ

Gửi thông tin thành công!
© Instant. All rights reserved.