Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ gì khi vay vốn kinh doanh?

Để chuẩn bị cho việc thẩm định của ngân hàng, doanh nghiệp thường sẽ phải chuẩn bị các hồ sơ/ giấy tờ sau.

Hồ sơ tài chính
1 Báo cáo tài chính nhanh/đầy đủ thể hiện số liệu tài chính 2 năm hoạt động gần nhất
2 Báo cáo tài chính của kỳ gần nhất (không quá 6 tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp tín dụng đối với BCTC chuẩn và không quá 3 tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp tín dụng đối với BCTC nhanh)
3 Tổng hợp công nợ phải thu 2 năm tài chính gần nhất
4 Tổng hợp công nợ phải trả 2 năm tài chính gần nhất
5 Tổng hợp hàng tồn kho 2 năm tài chính gần nhất
6 Tờ khai thuế 2 năm tài chính gần nhất
7 Tờ khai thuế tháng/quý từ đầu năm đến tháng/quý gần nhất (thời điểm vay)
8 Chứng từ thanh toán/tạm ứng của các hợp đồng lớn đã, đang, dự kiến thực hiện - tối thiểu 2 lần thanh toán gần nhất
Hồ sơ phi tài chính
1 Một số hợp đồng/ đơn đặt hàng đầu vào / đầu ra có giá trị lớn, với đối tác thường xuyên (thời điểm năm N và/hoặc năm N-1, thời điểm trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm trình)
2 Sao kê tài khoản ở một số TCTD trong vòng 12 tháng gần nhất xét đến thời điểm cấp tín dụng.
3 Phương án, kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tới
4 Bảng kê người có liên quan

Thời gian chuẩn bị hồ sơ và đợi kết quả phê duyệt thường kéo dài trong 3-4 tuần, phụ thuộc vào khối lượng công việc và quy mô của doanh nghiệp.

** Lưu ý: Tuỳ vào từng ngân hàng và sản phẩm vay vốn doanh nghiệp khác nhau mà khách hàng sẽ có thể cần bổ sung thêm một số giấy tờ khác theo quy định.

Vì sao doanh nghiệp chọn vay vốn qua Instant.vn?

-Hồ sơ có sẵn trên Misa, chuẩn bị trong 5 phút.

Doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngay trên phần mềm kế toán MISA bằng việc trích xuất các báo cáo, thông tin trên phầm mềm.

- Phê duyệt ngay trong ngày.

Chúng tôi áp dụng công nghệ đánh giá tín dụng để có thể thẩm định và phê duyệt hồ sơ ngay trong ngày, giúp DN tiết kiệm thời gian.

- Vay tín chấp - không tài sản đảm bảo.

Vay vốn lưu động bổ sung cho hoạt động kinh doanh, hạn mức lên đến 4 tỷ mà không cần tài sản thế chấp.

img

Vui lòng để lại thông tin liên hệ để chúng tôi trực tiếp hỗ trợ

Gửi thông tin thành công!
© Instant. All rights reserved.