ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SÀN VAY VỐN INSTANT.VN

Instant.vn là nền tảng cho vay dành cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và AI. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh doanh bằng việc phân tích nguồn dữ liệu ERP và giới thiệu cho họ những khoản vay đúng thời điểm, đúng nhu cầu.

Instant.vn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh đúng nhu cầu và thời điểm.

Instant.vn là nền tảng cho vay dành cho doanh nghiệp SMEs. Chúng tôi áp công nghệ và AI để giúp các doanh nghiệp tăng cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Instant.vn là nền tảng cho vay dành cho doanh nghiệp SMEs. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tăng cơ hội bổ sung vốn lưu động bằng việc sử dụng công nghệ để đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp và kết nối đến ngân hàng cho vay đúng thời điểm.

Instant.vn là nền tảng cho vay tín chấp dành cho doanh nghiệp SMEs.

Instant.vn giúp các doanh nghiệp SMEs tăng cơ hội tiếp cận với nguồn vốn bằng việc áp dụng công nghệ để đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp và tiến hành thẩm định trên môi trường online. Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đến ngân hàng; áp dụng công nghệ để giúp ngân hàng nhanh chóng đánh giá sức khoẻ doanh nghiệp và đưa ra quyết định cho vay.

Điều 1: Các thuật ngữ sử dụng trong điều khoản

Instant.vn: Là nền tảng cho vay dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn kết nối đến ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ.

TPBANK: Là Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong, đơn vị thực hiện cung cấp tín dụng cho Khách hàng.

FINEXT: Là Công ty Cổ phần FINEXT, đơn vị trực tiếp phát triển và vận hành Instant.vn.

MISA: Là Công ty Cổ phần MISA, đơn vị cung cấp phần mềm kế toán MISA SME.NET.

Khách hàng: Là đơn vị sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Instant.vn với mục đích vay vốn.

Hồ sơ: Là bộ hồ sơ vay vốn của Khách hàng gồm thông tin được Khách hàng kê khai; các báo cáo đính kèm được gửi đến Instant.vn phục vụ cho việc vay vốn từ ngân hàng.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

 • Sử dụng dịch vụ

  1. Khách hàng có quyền đăng ký vay vốn qua Instant.vn bằng công cụ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET trong thời gian hợp tác giữa các bên.
  2. Khách hàng có trách nhiệm tự khai báo các thông tin phục vụ cho mục đích vay vốn trên phần mềm kế toán MISANET và cung cấp các thông tin hồ sơ khác trong quá trình xem xét duyệt khoản vay.
  3. Khách hàng cam kết rằng mọi thông tin khai báo là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót.
  4. Khách hàng hiểu rằng những thông tin được cung cấp và những thông tin có liên quan khác được sử dụng để thẩm định khoản vay và là cơ sở pháp lý để xét duyệt khoản vay. Do đó, việc cung cấp thông tin không chính xác, hoặc không đầy đủ sẽ được xem là vi phạm điều kiện và Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
  5. Khách hàng có quyền từ chối sử dụng sản phẩm tài chính cho TPBANK cung cấp sau khi gửi hồ sơ và nhận được kết quả đồng ý từ phía TPBANK.
  6. Khách hàng có quyền biết trước thông tin và danh sách hồ sơ cần chuẩn bị phục vụ cho mục đích vay vốn.
  7. Khách hàng có quyền không đồng ý với Điều khoản điều kiện sử dụng sàn vay vốn Instant.vn và không gửi hồ sơ vay vốn lên hệ thống Instant.vn.
 • Khách hàng cần biết và đồng ý rằng:

  1. Việc tạo và gửi hồ sơ vay đến Instant.vn không đồng nghĩa với việc Khách hàng sẽ nhận được vốn vay từ phía TPBANK.
  2. Kết quả phê duyệt hồ sơ và chủ trương cấp tín dụng cho Khách hàng là quyết định của TPBANK.
  3. Hồ sơ vay và thông tin vay vốn của khách hàng sẽ được gửi và lưu trữ bởi hệ thống của Instant.vn, sau đó chuyển đến chi nhánh của TPBANK để tiến hành thẩm định hồ sơ.
 • Hồ sơ vay và thông tin vay vốn của khách hàng sẽ được gửi và lưu trữ bởi hệ thống của Instant.vn, sau đó chuyển đến chi nhánh của TPBANK để tiến hành thẩm định hồ sơ.

  1. Khi có vướng mắc trong quá trình tạo và gửi hồ sơ vay vốn đến Instant.vn trên phần mềm kế toán MISA, Khách hàng vui lòng liên hệ đến MISA thông qua các kênh hỗ trợ đã công bố trên website misa.com.vn
  2. Khi có vướng mắc về quy trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ, sản phẩm vay vốn và kết quả cấp tín dụng, Khách hàng vui lòng liên hệ đến TPBANK thông qua các kênh hỗ trợ đã công bố trên webiste tpbank.vn
  3. Khi có các vướng mắc về Instant.vn nằm ngoài phạm vi trả lời của MISA và TPBANK, Khách hàng vui lòng liên hệ đến Instant.vn thông qua các kênh hỗ trợ đã công bố trên website instant.vn

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Instant.vn

 • Sử dụng dịch vụ

  1. vn không cam đoan, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng các dịch vụ của sàn cho vay Instant.vn sẽ giúp Khách hàng vay vốn thành công.
  2. vn chỉ cung cấp công cụ và nền tảng để giúp doanh nghiệp kết nối với ngân hàng khi có nhu cầu vay vốn.
  3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Instant.vn đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp và ngẫu nhiên khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Cập nhật, bảo trì

  1. vn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ 24h/ngày, 07 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp khắc phục sự cố.
  2. Thông báo đến các bên liên quan về kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống theo chu kỳ hoặc phát sinh đột xuất, ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
  3. vn có trách nhiệm khắc phục sự cố, chậm nhất là 08h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ Khách hàng hoặc đối tác.
  4. Đối với các sự cố, nâng cấp từ hệ thống của TPBANK và MISA thì thời gian nâng cấp, khắc phục theo thông báo từ phía TPBANK và MISA.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của MISA

 • Sử dụng dịch vụ

  1. MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ vay vốn trực tuyến trên phần mềm MISANET để đăng ký vay vốn sẽ giúp Khách hàng vay vốn thành công. MISA chỉ cung cấp công cụ giúp Khách hàng gửi bộ hồ sơ vay vốn đến ngân hàng khi có nhu cầu vay vốn.
  2. Trong bất kỳ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên khi Khách hàng sử dụng dịch vụ vay vốn trực tuyến trên phần mềm MISA.
 • Cập nhật, bảo hành, bảo trì

  1. MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ vay vốn trực tuyến trên phần mềm 24h/ngày và 07 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
  2. MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 08h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.
  3. Đối với các sự cố, nâng cấp từ hệ thống của FINEXT hoặc TPBANK thì thời gian khắc phục, nâng cấp sẽ theo thông báo của FINEXT hoặc TPBANK.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của TPBANK

 • Đối với tất cả các hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Khách hàng gửi đến Instant.vn, TPBank có quyền tiếp nhận và thẩm định và xét duyệt theo đúng quy định của TPBank và pháp luật.
 • Phê duyệt của TPBank đối với những hồ sơ của Khách hàng gửi đến Instant.vn bao gồm phê duyệt online và phê duyệt chính thức. Phê duyệt online là phê duyệt chủ trương, bao gồm câu trả lời về mặt chủ trương của TPBank về hạn mức tín dụng, loại hình cấp tín dụng tới Khách hàng căn cứ trên tất cả thông tin và hồ sơ Khách hàng cung cấp tới Instant.vn. TPBank không chịu trách nhiệm với những phê duyệt chủ trương căn cứ trên thông tin do Khách hàng cung cấp sai lệch so với thực tế thẩm định của TPBank.
 • Đối với những hồ sơ đã được phê duyệt đồng ý về mặt chủ trương và Khách hàng thực hiện cung cấp hồ sơ và thông tin theo yêu cầu của TPBank, TPBank thực hiện thẩm định theo quy định để đưa ra phê duyệt chính thức về việc cấp tín dụng cho Khách hàng.
 • TPBank chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho Khách hàng về quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ, sản phẩm vay vốn và kết quả cấp tín dụng khi Khách hàng có nhu cầu.

Điều 6: Bảo mật

 • Các bên tham gia tham gia vào nền tảng Instant.vn bao gồm FINEXT, MISA và TPBANK thực hiện các biện pháp bảo vệ bằng vật lý, hành chính và kỹ thuật để đảm bảo cho tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cam kết:

  1. Không sửa đổi dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi cần hỗ trợ;
  2. Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 • vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
 • vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người sử dụng của Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có quyền truy cập do lỗi máy tính, hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi người dùng của Khách hàng.
 • Trong phạm vi điều khoản này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế và toàn bộ quá trình trao đổi giữa các bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể các điều đã đề cập ở trên, Thông tin bí mật không bao gồm các thông tin mà:
 • Được công chúng biết tới;
 • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
 • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
 • Dữ liệu được tổng hợp, phân tích không chứa bất kì thông tin cá nhân hoặc thông tin cụ thể của Khách hàng.

Điều 7: Bản quyền phần mềm và dữ liệu

FINEXT là chủ sở hữu và có quyền tác giả đối với nền tảng cho vay Instant.vn.

Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau đây: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của Instant.vn và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Điều khoản điều kiện này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm và không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Việc sử dụng phần mềm hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ, trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ như được cho phép theo Điều khoản điều kiện này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và Khách hàng có thể phải chịu các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền đối với việc xâm phạm quyền tác giả.

Để Instant.vn có thể cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm cho Khách hàng, Khách hàng đồng ý cho Instant.vn quyền xử lý, lưu trữ và truyền tải dữ liệu của Khách hàng đã gửi lên hệ thống của Instant.vn.

Điều 8: Phạm vi trách nhiệm của FINEXT trong sử dụng phần mềm

FINEXT có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà Khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong Điều khoản điều kiện này. FINEXT không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng trong các tình huống chúng tôi thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

FINEXT có thể đề nghị và Khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của chúng tôi (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để Khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi về Instant.vn2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. FINEXT không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 9: Thông tin/ thông báo

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng đồng ý nhận các thông tin, thông báo do Instant.vn gửi với nội dung phương thức như sau:

Nội dung thông báo bao gồm và không giới hạn các thông tin như sau:

 • Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm;
 • Thông tin về các phiên bản mới của phần mềm/dịch vụ;
 • Thông tin về các sản phẩm liên quan;
 • Thông tin về kết quả của yêu cầu vay vốn của Khách hàng;
 • Khảo sát, lấy ý kiến của Khách hàng về nhu cầu sử dụng sản phẩm và chất lượng dịch vụ;
 • Thông tin khác mà Instant.vn cho rằng hữu ích với Khách hàng trong quá trình hoạt động.

Phương thức thông báo gồm và không giới hạn các thông tin như sau:

 • Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm;
 • Thông báo qua email;
 • Thông báo qua tin nhắn;
 • Thông báo qua điện thoại;
 • Thông báo qua văn bản;
 • Thông báo qua trao đổi trực tiếp;
 • Thông báo qua website hoặc ứng dụng di dộng;
 • Các hình thức gửi thông báo khác.

Điều 10: Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh

Trong trường hợp Khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của các, Khách hàng có trách nhiệm thông báo đến một trong các bên qua thông tin liên lạc đã được công bố tại điều 02 của Thoả thuận này. Các sự cố an ninh phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

 1. Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên phần mềm mà không biết nguyên nhân;
 2. Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm;
 3. Nghi ngờ bị hacker tấn công.

Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm Instant.vn cung cấp cho Khách hàng, Instant.vn sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho Khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, Khách hàng phải có trách nhiệm tham gia nếu Instant.vn yêu cầu.

Điều 11: Thông tin phái sinh

Instant.vn được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do Khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của Instant.vn để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. Instant.vn cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của Khách hàng (tên, số điện thoại, …), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh (đã mô tả trong Điều 01).

Điều 12: Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng, các bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong Điều khoản điều kiện này. Các bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

 1. Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của các bên.
 2. Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của các bên.
 3. Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của các bên làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
 4. Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Căn cứ pháp lý

Điều khoản điều kiện này được soạn thảo căn cứ vào:

 1. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
 2. Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015
 3. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2016

Điều 14: Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện Điều khoản điều kiện này nếu có vấn đề gì phát sinh thì các bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.

Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà các bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì các bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội để giải quyết.

© Instant. All rights reserved.